Rådgivning

Rådgivningen har sin basis i følgende hovedområder

Strategi

 • Utarbeiding av strategiplan
 • Diskusjonspartner i evaluering av strategiplan
 • Konsekvensvurderinger av alternative strategier

Bedriftsutvikling/organisering

 • Organisering av daglig drift
 • Omorganisere og omstrukturere virksomhet
 • Kartlegging av kompetansebehov og rekruttering av medarbeidere
 • Samtalepartner 

Rådgivning i enkeltspørsmål innen følgnede fagområder

 • Skatterådgivning overfor næringslivet
 • Rådgivning vedr valg av selskapsform
 • Finansiering
 • Økonomistyring/budsjettering
 • Analysere lønnsomheten

Eiermessige endringer

 • Kjøp og salg av virksomheter (delaktig i transaksjoner fra 0,1 til 150 mill kr)
 • Fusjon og fisjon
 • Generasjonsskifte